Reisverslag sleepboot "HYLKE" 2005HOME

vertrek

Emden

Bremen

Minden

Magdeburger- kreuz

Brandenburg

Potsdam

Berlijn !

Koers West

Bad Essen

Münster

Datteln

Wesel

ligplaats thuishaven

De Hylke op zijn vaste stek in thuishaven Cuijk.


Deze website wordt onderweg gemaakt en bevat allerlei reisindrukken die direct en spontaan worden ingetikt.
Daardoor zullen er vaak taal- en stijlfouten voorkomen, onvolkomenheden etc.
Doel is echter om aan geinteresseerden een indruk te geven van gebeurtenissen onderweg die beleefd en beschreven worden vanuit de visie van de schrijver.
Dataverbinding onderweg per GSM is erg prijzig dus ik wil me beperken tot een foto per deel.

FJ

WEBSITES:   HYLKE   RijnSportPatent   Olie&Stoom   CHIP   VAART!      en...   EMAIL